Втора моя редакция на Кели критериите

Втора моя редакция на Кели критериите

Понеже не съм човек, който да си лежи на лаврите, винаги се стремя да постигна най-доброто и затова промених още веднъж формулата на Кели, като инкорпорирах в нея УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕЛИЯ БАНКРОЛ, а не само на част от него както се ползва навсякъде…така е по флексибелно и по адаптогенно…

РАЗЛИКАТА В ПОДХОДА НА КЕЛИ И МОЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКРОЛА

При Кели % на залога зависи ИЗЦЯЛО от % вероятност за настъпване на желаното събитие и в този смисъл банкрола не се управлява изцяло, а при моя подход има известна доза умерен консерватизъм, съчетан с лека агресия по отношение на желаната печалба и банола се УПРАВЛЯВА ИЗЦЯЛО като % на залога зависи и от % на Вашата познаваемост.

Пример: ако % вероятност за настъпване на желаното събитие е 42%, при Кели ще се използва 42% от ЦЕЛИЯ БАНКРОЛ, докато при употреба на моя БетСайзер ще се използват едва 11% от банкола при зададен % на желана печалба от 75%…

Руснаците в лицето на Алекс и сътрудници са развили също така до виртуозност критериите на Кели и са създали нещо невероятно наречено “Strike Wizard”, картинка от която Ви предоставям по-долу… И тук има поне 2 контроли чрез Zave & Zsucc %-тите…

Strike Wizard

Strike Wizard

Modification of the Kelly`s criterions

Kelly criterion modification

No Comments Yet.

leave a reply